+31 (0)6 30 700 644 info@lokaalinkopen.nl

Tenderondersteuning ZORG

 

Je bent een gedreven professional in de zorg. Voor jou en je collega’s staat het welzijn van ieder van jullie cliënten voorop.

Door alle veranderingen in de wet- regelgeving is dat niet altijd makkelijk, maar jij en je team gaan er voor. Het is voor jullie erg belangrijk dat de zorg die jullie verlenen gewoon door kan gaan.

Dat betekent dat jullie een beroep moeten doen op het zorgbudget van de gemeente (Wmo en jeugdwet) en van de zorgverzekeraars (WLZ). Zonder dat budget is het onmogelijk om aan jullie cliënten de juiste zorg te verlenen.

Het zorgbudget wordt verdeeld via een openbare aanbesteding, een onderhandse aanbesteding in de vorm van een offerteaanvraag, of een subsidie uitvraag.

Die aanbesteding, offerteaanvraag of subsidieaanvraag moeten jullie winnen! Het gedwongen moeten overdragen van cliënten aan een andere zorginstelling omdat je de opdracht of de subsidie  niet hebt gekregen, is zo’n beetje het ergste dat jullie kan overkomen.

Maar zo’n aanbestedings- of subsidieproces is geen dagelijkse kost. Bovendien heb je het al druk genoeg met je gewone werkzaamheden. De zorg voor de cliënten gaat altijd voor.

Klinkt dit bekend? Voor Linda van Son van Gors in Goes wel.

“Deze aanbesteding was de eerste voor Gors en wanneer je ook nog een bedrijf moet runnen en dit niet je core business is, kun je er niet alle tijd aan besteden.”

Waar je nu het meest behoefte aan hebt is iemand die precies weet hoe een aanbesteding werkt en de ambtenarentaal voor je kan ‘vertalen’. Iemand die je wegwijs maakt in de wirwar van alle regeltjes en procedures.

Natuurlijk zul je ook tijd vrij moeten maken voor het hele proces. Een aanbesteding is complex en duurt vrij lang.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ik help je met de vijf verschillende fasen in het offertetraject.

 

 1. Aquisitie

  Gemeenten moeten hun offerteaanvragen op een speciale website publiceren: TenderNed. Elke dag ontvang ik hiervan de laatste aanvragen.

  De aanvragen die voor jou interessant zijn pik ik eruit en leg ik aan je voor. Zo kun jij je op je cliënten blijven focussen zonder een kans te missen.

   

 2. Aanbesteding
  Of je nu een aanvraag via TenderNed hebt gevonden of de gemeente en/of zorgverzekeraar jou persoonlijk heeft benaderd, de volgende stap blijft hetzelfde.
  • Is het haalbaar?
  • Kun je aan de vraag van de inkoper voldoen?
  • En zo ja, hoe groot is je kans op succes?
  • Kun je niet alleen aan de vraag voldoen, maar ook aan de eisen die gesteld worden?

  Met mijn Haalbaarheids- en KOC analyse beantwoord ik die vraag voor je, zodat jij van tevoren kunt bepalen of je er jouw kostbare tijd en energie in wilt steken.

   

 3. Inschrijving op de offerteaanvraag en/of het indienen van een subsidieaanvraag.
  Een offerte voor de gemeente of de zorgverzekeraar is geen gewone offerte. Dit geldt ook voor de subsidieaanvraag.
  • Eigen initiatief, wat je als ondernemer gewend bent, is er hier niet bij!
  • Gewoon doen wat er gevraagd wordt. Niets meer en niets minder.

  Ik help je hiermee. Vertaal de ambtenarentaal voor je. Stel de juiste vragen bij de gemeente en de zorgverzekeraar en interpreteer de antwoorden. Met als doel een offerte samenstellen die voldoet aan alle eisen en wensen en waarmee jouw kans op succes wordt vergroot.

 4. Beoordeling en gunning.
  In deze fase vindt de selectie plaats. Daarom wil je weten hoeveel partijen zich ingeschreven hebben.
  • Wie zijn mijn concurrenten?
  • Moeten er nog aanvullende bewijsstukken ingeleverd worden?

  Word je uitgenodigd voor een bespreking? Mooi!
  Ik help je met de generale repetitie voor je presentatie, zodat je de juiste dingen zegt en laat zien. Zie het maar als een sollicitatiegesprek, maar dan met je coach naast je in plaats van dat je het alleen moet doen.

  Heb je ondanks alles de opdracht niet gekregen? Reken er maar op dat ik voor je uitpluis waarom niet en of de reden gegrond is.

  Is de opdracht of de subsidie je wel gegund? Super! Vieren we eerst een klein feestje en dan snel aan de slag. Want hier eindigt het nog niet.

   

 5. Uitvoering en nazorg
  Je hebt de opdracht gekregen. Nu moet je die ook gaan uitvoeren.
  • Maar niet voordat ik je geholpen heb bij de contractonderhandelingen.
  • Daarnaast houd ik de planning voor je bij en houd ik je scherp. Je wilt namelijk ook niet teveel doen! Klinkt je als ondernemer waarschijnlijk raar in de oren, maar zo werkt het nu eenmaal.

  Terwijl jij nog bezig bent met deze opdracht, houd ik voor je in de gaten wanneer we weer actief moeten worden voor de verlenging.  Zo weet je zeker dat je niks mist!

Dus, wanneer jij iemand zoekt die jou wegwijs kan maken in de wirwar van aanbestedingen en subsidies, help ik je graag. Ik trechter en vertaal eisen en wensen voor je en help je de juiste antwoorden formuleren.

Door jarenlang aan de kant van de gemeenten gewerkt te hebben, weet ik precies wat er bedoeld wordt en hoe het proces in elkaar zit.

Hierdoor wordt de kans op een afwijzing door procedurefouten en/of gemiste- of onvolledige bijlagen nihil en maak jij een reële kans de aanbesteding te winnen.

Wil jij inschrijven op een aanbesteding of een subsidie en heb je daar hulp bij nodig? Laten we starten met een kosteloos oriënterend gesprek!

Bel of mail me voor een afspraak.

Het was fijn om een back-up in de vorm van Johan te hebben. Hij kende ook het systeem waarmee de gemeente werkte. Dat was handig omdat na een bepaalde datum geen communicatie met de gemeente meer mag plaatsvinden. Alles gaat dan via dat systeem

Linda van Son

Gors

Jouw investering voor A tot Z ondersteuning bij aanbestedingen is:

Per dagdeel € 350,-

Of

 Op regiebasis € 90,- per uur.

Dus, wil je hulp bij:

 • Vertalen van de ambtenarentaal naar gewone taal.
 • Uitleg van de procedures.
 • Voorkomen van onnodige fouten.
 • Invullen van de online communicatieprogramma’s.

 Bel of mail me dan voor een afspraak. We starten met een kosteloos oriënterend gesprek.

Contactgegevens

Lokaal Inkopen B.V.
Spellestraat 34
4724 SJ  WOUW

Tel. +31 (0)6 30 700 644
E-mail: info@nulllokaalinkopen.nl