+31 (0)6 30 700 644 info@lokaalinkopen.nl

Tendermanagement

 

Tendermanagement

Lokaal Inkopen.nl ondersteunt uw organisatie bij het maken van succesvolle inschrijvingen op overheidsaanbestedingen en succesvolle offertes bij offerteaanvragen van private ondernemingen

U (her)kent het vast wel: u wil graag voor de (lokale) overheid of het bedrijf bij u op de hoek werken, maar zijn er allerhande obstakels om te overwinnen voordat u dit kunt realiseren.

Veel gehoorde obstakels hiervoor zijn:

 • Hoe vindt u de aanvragen;
 • Hoe maakt u zich bekend als leverancier;
 • Wat wordt er van u gevraagd;
 • Wat zijn u kansen om een succesvolle offerte te maken;
 • Hoe voldoet u aan de eisen;
 • Hoe schrijft u succesvol in op een aanbesteding/ aanvraag;
 • Hoe weet u wat de aanvrager bedoeld en wil teruglezen;
 • Afgewezen, en nu?;

Om een oplossing te krijgen voor deze obstakels kunnen wij u de volgende ondersteuning aanbieden:

1. Analyseren van de aanvraag

Als tendermanager met ruime ervaring als aanbestedingsadviseur bij overheid en als inkoopadviseur voor het particuliere bedrijfsleven, denk ik als inkoper en kan ik de uitvraag van een collega inkoper trechteren naar het basis vraagstuk, zodat u een gerichte inschrijving/offerte kunt maken.

Zodra u een offerteaanvraag ontvangt, c.q. een interessante aanbesteding ontdekt op www.tenderned.nl kan ik u op verschillende manieren ondersteunen bij het analyseren van de aanbesteding, het tenderdocument, een bestek of een offerteaanvraag.

In eerste instantie begin ik met een analyse in de vorm van een of twee QuickScans:

 • het analyseren van de aanvraag en het vaststellen van de kans op succes (kosten / baten en slagingskans analyse);
 • het trechteren van het aanbestedingsdocument naar de basisvraag

2. Praktisch tendermanagement, ondersteuning bij een aanbesteding / tender.

Indien u na de eerste analyse verder gebruik wil maken van mijn ondersteuning dan kan ik u gedeeltelijk of geheel helpen met uw reactie.

Een reactie kan bestaan uit een aanmelding (reactie op een selectieleidraad) een inschrijving (reactie op een aanbesteding, tenderdocument en een bestek) of een offerte (reactie op een offerteaanvraag)

Mijn ondersteuning heb ik bewust uitgewerkt in een aantal deelactiviteiten ten einde u te laten bepalen wat u zelf wil doen en wat u eventueel aan mij wil uitbesteden.

Deze deelactiviteiten zijn:

a. Een QuickScan ten behoeve van:

 • het analyseren van de proportionaliteit van de gestelde eisen en wensen en de beoordelingssystematiek in de voorbereiding van de aanmelding of inschrijving;
 • het analyseren van de nota(’s) van inlichtingen;
 • het analyseren van uw schriftelijke inschrijving of offerte, met betrekking tot ontzorgen en stelligheid;
 • Het beoordelen op stelligheid en ontzorgen bij een generale repetitie voor een presentatie;
 • het analyseren van een afwijzing van een overheidsopdracht conform Wira.

b.  Regie activiteiten met betrekking tot uw inschrijving / offerte

 • samenstellen vragen of deelname pre-bid meeting of schouwing;
 • inhoudelijk samenstellen van de inschrijving / offerte;
 • analyse van het door u ontvangen afwijzingsbesluit;
 • voorbereiden reactie op afwijzing op regiebasis;
 • voorbereiden contracteren op regiebasis;

3. Vergoeding systematiek praktisch tendermanagement ondersteuning bij een aanbesteding / tender

Ten behoeve van de ondersteuningsmogelijkheden heb ik de volgende vergoeding systematiek als voorstel Iedere QuickScan, minimaal een dagdeel, tegen een vaste prijs per dagdeel*

 1. Iedere QuickScan, minimaal een dagdeel, tegen een vaste prijs per dagdeel*.
 2. Ondersteuning op regiebasis tegen een uurtarief*
 3. Volledige ondersteuning bij het maken van een aanmelding / inschrijving / offerte is eveneens mogelijk. Hiervoor maak ik graag een aparte afspraak en een specifieke offerte.
 4. No cure – no pay, een constructie in de vorm van een volledige ondersteuning nij het maken van de inschrijving of de offerte. Hierbij stellen we op basis uw inschrijving / offerte vast wat de begrootte winst wordt (op de opdracht of van het eerste contractjaar, bij een raamovereenkomst). Indien de opdracht wordt gegund ontvangen wij een vergoeding ter waarde van 10% van de beoogde winst. Indien de opdracht niet aan u wordt gegund dan bent u ons slechts een vergoeding verschuldigd van 4 dagdelen*.

* de vaste tarieven deel ik u graag mede in een oriënterend gesprek over uw aanbesteding of tender.

Indien u interesse heeft in mijn ondersteuning bij uw aanmelding of inschrijving dan maak ik graag een afspraak met uw waarbij we in de vorm van een kosteloos oriënterend gesprek uw behoefte gaan vertalen naar een gewenste invulling van uw behoefte. Voor meer informatie:

 

Johan van Loenhout

Lokaal Inkopen.nl
Spellestraat 34 4724 SJ Wouw

T + 31 (0) 6 30 700 644
E info@nulllokaalinkopen.nl
I www.lokaalinkopen.nl

(foto Hilde van Loenhout©)