+31 (0)6 30 700 644 info@lokaalinkopen.nl

De nieuwe aanbestedingswet per 1 juli 2016 is een feit en dat heb ik gemerkt, op Tenderned wordt je overspoeld met aankondigingen over het omzetten van de (lokale) overheidsmarktplaats naar een Dynamisch aankoop systeem (DAS). Een systeem wat in de Europese richtlijnen wordt genoemd en daardoor door heel veel aanbestedende diensten wordt opgepakt om de “eigen” marktplaats rechtmatig te maken.

Nederland kent op dit moment 101 marktplaatsen (bron: http://www.zipconomy.nl/2016/07/verreweg-meeste-inhuuropdrachten-overheid-niet-via-een-marktplaats/ ) waarvan het merendeel bedoeld is voor een overheidsorganisatie. Wat nu gebeurt staat haaks op een van de basis beginselen van de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) die nu herzien is, namelijk beperken van de administratieve lasten voor de aanbieders.

Ik probeer voor de enkele marktplaatsen waar ik nog in geïnteresseerde ben geregistreerd te worden voor de DAS, maar dat kost mij een dagtaak.
Een nieuw “Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)” alleen al vraagt heel veel aandacht om dit op de juiste manier en zonder vergissingen in te vullen. Al mijn informatie die ik eerder heb ingediend dient opnieuw en uitgebreider aangeleverd te worden.

En wat is het resultaat, dat ik als deelnemer met tientallen andere organisaties (zzp-ers en bemiddelingsbureau’s) een aanbieding mag maken op een uitgebreide aanvraag voor de inhuur van 16 uur per week voor 3 maanden, waarbij je jezelf overlevert aan een grote wazige loterij.

Ik vraag me echt af of dit de bedoeling is geweest van onze wetgevende instanties, heel veel administratieve lasten voor een minimale kans op resultaat. Ik als ondernemer ben gewend om per aanvraag een afweging te kunnen maken over mijn kansen in relatie tot de effort (kosten en tijd) die ik daar voor moet doen.
Die afweging is bij dit soort “systemen” onmogelijk te doen, waar blijft het gezonde ondernemerschap als je overgeleverd bent aan een Loterij zonder kansenafweging.

Van een gezonde ondernemer die zich meer en meer benadeeld voelt door de overheid.