+31 (0)6 30 700 644 info@lokaalinkopen.nl

Lokaal MKB, da’s een goed idee, maar wat kan ik er als ondernemer mee?

Te vaak zie ik, bij het uitvoeren van werkzaamheden in mijn eigen dorp / gemeente, een ondernemer aan de slag gaan uit andere delen van Noord Brabant of zelfs uit andere delen van Nederland.
Jammer, omdat ik weet dat dit werk heel goed kan worden uitgevoerd door eigen ondernemers uit ons dorp of onze gemeente.

Omdat ik zelf, vanuit mijn professionalisme weet hoe het er bij de inkoop van de gemeente aan toe gaat beperk ik mezelf dan meestal tot het fronsen van mijn wenkbrauwen, maar ik kan me goed voorstellen dat jij daar anders over denkt.

Ook jouw gemeente heeft er mee te maken, de politieke (burger) wens versus het inkoopbeleid en de inkoopbereidheid van de ambtelijke organisatie om de gemeentelijke opdrachten onder te brengen bij lokale ondernemers uit de eigen gemeente.

Ons (lokale) MKB is de motor van onze economie en onze gemeente is gebaat bij een goed draaiend MKB. Zeker in de huidige tijd is het MKB belangrijker dan ooit voor onze gemeente, ten einde de werkgelegenheid voor onze eigen mensen te stimuleren. Vooral om deze reden zou het logisch zijn dat onze gemeente (overheids)opdrachten onderbrengt (inkoopt) bij de eigen ondernemingen, maar zo logisch blijkt dat niet te zijn.

Enerzijds heeft de overheid (en dus ook onze gemeente)  te maken met de Europese regelgeving waarbij onze gemeente boven bepaalde bedragen (vanaf € 209.000,00 voor leveringen en diensten en vanaf € 5.225.000,00 voor werken) wordt gedwongen iedere organisatie uit de EU, de kans te geven te reageren op de offerteaanvraag. Het vermaarde Europees aanbesteden.
Ikzelf weet als geen ander dat deze waarden niet te beïnvloeden zijn en dat het niet is toegestaan om, door middel van het opsplitsen van de opdracht in meerdere deelopdrachten, deze regels te omzeilen. Ik weet ook dat ik dit heel moeilijk aan je uit kan leggen, zeker ook omdat jij, toevallig, niet met het inkopen van gemeenten te maken hebt.

Echter, onder de genoemde drempelbedragen heeft jouw gemeente de vrijheid om eigen inkoopbeleid te maken. Inkoopbeleid waarbij er ruimte is om de mogelijkheden voor ons lokale MKB te stimuleren.
Zeker bij een opdracht met een lage waarde (tot bijvoorbeeld € 50.000,00) heeft onze gemeente de mogelijkheid om (1) één onderneming uit te nodigen en de opdracht aan deze ene organisatie te geven. Maar ook bij hogere opdracht-waarden (tot bijvoorbeeld € 150.000,00) heeft de gemeente de mogelijkheid om zelf 3-5 ondernemingen uit te nodigen om een offerte te maken, waarna een van deze ondernemingen wordt gekozen die de opdracht mag gaan uitvoeren.

Voila, dit is de oplossing zie ik je al denken, natuurlijk moeten ze dan ons wel uitnodigen om mee te laten dingen naar de opdracht. Maar zo logisch als jij denkt is het helaas niet. Onze gemeente moet er bewust voor kiezen om dit in het eigen inkoopbeleid op te nemen waarbij de voors en tegens moeten worden afgewogen.
Immers iedere gemeente moet rekening houden met de regels rond het aanbesteden en vooral ook de integriteit, het kan natuurlijk niet zo zijn dat de opdrachten iedere keer naar dezelfde “vriendjes” van de gemeente gaan. Maar ook dit is simpel op te lossen door iedere keer een andere onderneming aan de beurt te laten komen.

Heel leuk al die mitsen en maren, en toch kun je er wat mee. Ga uit van je eigen sterke punten en benoem voor jezelf je eigen toegevoegde waarde. Jij hebt je gemeente wat te bieden, laat dit dan ook merken.
Benader de door jezelf gekozen raadsleden en benoem deze mogelijkheden toe te voegen aan het inkoopbeleid van je gemeente.

Zorg er in ieder geval voor dat de ambtenaren van je gemeente je kennen als een eigen MKB-er. Vriendjes worden hoeft niet, maar laat wel duidelijk weten welke werkzaamheden de gemeente aan jouw kan uitbesteden en waarom jij daar een geschikte ondernemer voor bent. Met andere woorden zorg er voor dat de ambtenaar je kent en kan vertrouwen in je werkzaamheden en daardoor de e keuze heeft om ook jouw onderneming uit te nodigen.

Door mijn activiteiten bij verschillende gemeenten zie ik steeds meer mogelijkheden voor ondernemers richting de eigen gemeente. Enkele gemeenten, groot en klein hebben hier reeds op geanticipeerd, door het beleid aan te passen EN een lokaal MKB register, voor veel voorkomende werkzaamheden in te stellen.

Natuurlijk is het dan wel belangrijk dat jij, als lokale ondernemer, niet afwacht en je aanmeldt, zodat je gemeente je op een soort voorkeurslijst zet, waaruit de ambtenaar een keuze kan maken bij het uitnodigen van MKB-ers.

Heeft JOUW gemeente dat inmiddels ook al geregeld? Ja dan woon je in een zeer vooruitstrevende gemeente.

Nee? Dan kunnen wij eens praten over je mogelijkheden.

fotojohan

 

Inkoppertje

Voor meer informatie 06 30700644

Facebooktwitterlinkedinmail